Hoofdproces Ontwikkelen en voorbereiden onderwijs

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken


Resultaat

  • Ontwikkelde leertaken die invulling geven aan het onderwijsaanbod.

Vastgelegd in

  • Uitgewerkte leertaken – onderwijskundig (in studiegids)
  • Onderwijscatalogus

Procesketens

Het hoofdproces Verzorgen onderwijs valt in de volgende procesketens:

Contextdiagram

Resultaat * Ontwikkelde leertaken die invulling geven aan het onderwijsaanbod. Vastgelegd in * Uitgewerkte leertaken – onderwijskundig (in studiegids) * Onderwijscatalogus (BusinessProcess) Ontwikkelen en voorbereiden onderwijs BusinessProcess Publiceren Onderwijs en Examenregeling (OER) BusinessProcess Verwerven leermiddelen Grouping Onderwijs ontwikkelen Vastleggen van examenonderdelen en examens t.b.v. examineren. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen van de examenonderdelen en examenplannen van het onderwijs. 2. Registreren van de examenonderdelen en examenplannen in de summatieve resultaatstructuur in het studentinformatiesysteem. 3. Controleren van de juistheid en volledigheid van de summatieve resultaatstructuur. 4. Vrijgeven van de summatieve resultaatstructuur t.b.v. diplomeren en certificeren. (BusinessProcess) Beheren summatieve resultaat- structuur BusinessProcess Publiceren leermiddelenlijst Het onderwijsplan is een samenhangend overzicht waarin per opleiding de leertaken staan die samen een opleiding vormen staan. Bijvoorbeeld de doelen van de opleiding, de leerinhoud, toetsen, didactische principes en/of de wijze en het tijdstip waarop dit aangeboden wordt. In het onderwijsplan staat binnen welke omgeving (mbo-school, zelfstudie of beroepspraktijk) het onderwijs plaatsvindt. Hierbij houdt de school rekening met de praktische haalbaarheid en de doelgroep. BESCHRIJVING VAN HET PROCES - Verzamel het onderwijsplan en de verbeterplannen van vorig jaar. - Verzamel actuele sector- en opleidingspecifieke documenten, zoals keuzedelen en het kwalificatiedossier. - Bekijk samen of er aanleiding is om het onderwijsplan van vorig jaar aan te vullen of bij te stellen. - Stel het onderwijsplan op of bij. - Leg het (bijgestelde) onderwijsplan voor aan een aantal interne en externe betrokkenen om de herkenbaarheid, organiseerbaarheid en haalbaarheid te toetsen. - Stel het onderwijsplan vast en archiveer dit. (BusinessProcess) Opstellen onderwijsplan BusinessProcess Beheren formatieve resultaatstructuu- r BusinessProcess Opstellen leermiddelenlijst BusinessProcess Opstellen Onderwijs en Examen-regeling (OER) BusinessProcess Ontwikkelen en onderhouden onderwijscatalo- gus CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:10:50 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:10:50 CET


Originele kleuren