Hoofdproces Prognosticeren mensen- en middelen-behoefte

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken


Resultaat

  • Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen.

Vastgelegd in

  • Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc.

Procesketens

Het hoofdproces Verzorgen onderwijs valt in de volgende procesketens:

Contextdiagram

Resultaat * Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen. Vastgelegd in * Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc. (BusinessProcess) Prognosticeren mensen- en middelen- behoefte BusinessProcess Opstellen formatieplanning en -begroting Het analyseren van de inzet van de medewerkers ten opzichte van de verwachte onderwijsvraag. Dit geschiedt op basis van een schatting van onderwijs en studenten. Dit kan leiden tot: - Wijzigingen in het personeelsbestand - Wijzigingen in het onderwijsaanbod - Wijzigingen in de clustering van leertaken - Wijzigingen in de jaarplanning Deze analyse voedt en kent een wisselwerking met de jaarplanning en het opstellen van de werkverdeling. (BusinessProcess) Analyseren werkverdeling De huidige beschikbare faciliteiten worden geanalyseerd. Op basis van het beoogde onderwijsaanbod wordt onderzocht of de faciliteiten voldoende aanwezig zijn. Hierbij wordt gelet op: - Lokalen en ruimtes - Beschikbare ICT middelen - Beschikbare beroepsgerichte middelen - Onderwijsondersteunende materialen De analyse voedt de jaarplanning. (BusinessProcess) Analyseren middelen Het ontwikkelen en onderhouden van de meerjarenplanning. Het matchen van het onderwijsaanbod, de medewerkers en de faciliteiten, grofmazig uiteengezet over meerdere jaren. De meerjarenplanning wordt gevoed door de onderstaande gegevens - Schatting van het onderwijs en studenten - Curricula/Onderwijsplannen - Faciliteitengegevens - Medewerkersgegevens De meerjarenplanning richt zich op het capaciteitsvraagstuk over het gehele curriculum van de studenten. Zo ontstaat er inzicht in huidige of toekomstige faciliteitsbehoeftes en expertisebehoeftes op basis van de onderwijsvraag. Op deze wijze biedt de meerjarenplanning handvatten voor het tijdig bijsturen van de instelling inzake het onderwijsaanbod, het faciliteitenaanbod en het personeelsbestand. (BusinessProcess) Maken meerjarenplanni- ng Grouping Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen TriggeringRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:51:10 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:51:10 CET


Originele kleuren