Hoofdproces Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken


Resultaat

  • Student die de betreffende (leer)taak aantoonbaar beheerst en klaar is voor het afleggen van een examen (summatief)
  • Student die de (leer)taken in de praktijk heeft gebracht als onderdeel van de opleiding buiten de instelling en heeft aangetoond het geleerde als medewerker van een organisatie te kunnen uitvoeren.

Vastgelegd in

  • Portfolio van de student en zijn formatieve resultaten.
  • Afgeronde BPV of BPV opdrachten

Procesketens

Het hoofdproces Verzorgen onderwijs valt in de volgende procesketens:

Contextdiagram

Resultaat * Student die de betreffende (leer)taak aantoonbaar beheerst en klaar is voor het afleggen van een examen (summatief) * Student die de (leer)taken in de praktijk heeft gebracht als onderdeel van de opleiding buiten de instelling en heeft aangetoond het geleerde als medewerker van een organisatie te kunnen uitvoeren. Vastgelegd in * Portfolio van de student en zijn formatieve resultaten. * Afgeronde BPV of BPV opdrachten (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren Definitie: Een verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie die iemands vaardigheden kennis en scholing illustreren. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Portfolio Het ondersteunen van het leren-met-een-leerbeperking zoals dyslexie (ApplicationService) Leerbeperking ondersteuning Grouping Onderwijs uitvoeren Gedurende de opleiding voert de student diverse leertaken uit. Deze leertaken worden door docenten en/of praktijkbegeleiders begeleid. Alle leertaken samen vormen de totale opleiding van de student. Naast beroepsgerichte leertaken betreft het ook taken gericht op taal, rekenen, keuzedelen etc.. Tijdens de bpv draait de student mee in de dagelijkse gang van zaken in het bpv-bedrijf. De student neemt deel aan het bedrijfsproces. Binnen dat proces voert de student werkzaamheden uit en werkt aan beroepscompetenties. Ook voert de student bpv-opdrachten uit waarmee (delen van) kerntaken en werkprocessen geoefend worden. (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken Het streamen van videomateriaal (ApplicationService) Videostreaming- dienst Het communiceren en samenwerken tussen docent en student, zoals * het uitzetten van opdrachten * feedback geven * (eenvoudige) poll of quiz uitvoeren * afspraken maken * werken in groepen * projecten (ApplicationService) Communicatie en samenwerking BusinessProcess Gebruiken leermiddelen Het ondersteunen van de student bij het beheren van ziijn portfolio (ApplicationService) Portfoliobeheer Het ondersteunen van het uitlenen van materialen (ApplicationService) Mediatheek uitleenadministr- atie Tijdens de bpv draait de student mee in de dagelijkse gang van zaken in het bpv-bedrijf. De student neemt deel aan het bedrijfsproces. Binnen dat proces voert de student werkzaamheden uit en werkt aan beroepscompetenties. Ook voert de student bpv-opdrachten uit waarmee (delen van) kerntaken en werkprocessen geoefend worden. (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken BPV Het integraal aanbieden van voor de student relevante informatie zoals zijn rooster, zijn resultaten, zijn registratiegegevens enz... In de praktijk kan zich dit uiten in een studentenapp voor op een mobiele telefoon of een eigen pagina op een portal (ApplicationService) Studentinformat- ie publicatie Het ondersteunen van het inleveren van opdrachten door de student (ApplicationService) Overhandiging opdrachten AccessRelationship W ServingRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:27:51 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:27:51 CET


Originele kleuren