Hoofdproces Verwerven en onderhouden BPV-plaatsen

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken


Resultaat

  • Beschikbare BPV plaatsen voor het opdoen van praktijkervaring en uitvoeren van leertaken

Vastgelegd in

  • Geaccrediteerde BPV-plaatsen.

Procesketens

Het hoofdproces Verzorgen onderwijs valt in de volgende procesketens:

Contextdiagram

Resultaat * Beschikbare BPV plaatsen voor het opdoen van praktijkervaring en uitvoeren van leertaken Vastgelegd in * Geaccrediteerde BPV-plaatsen. (BusinessProcess) Verwerven en onderhouden BPV-plaatsen Het registreren van diverse typen leerbedrijven en andere instellingen. Het gaat om de registratie van de gegevens die van belang zijn voor: - Het matchingsproces (bijv. reisafstand) - De bekostiging - Het opstellen van de BPV-overeenkomst In het geval van een filiaal is er de mogelijkheid om een relatie te leggen met het moederbedrijf. De uitvoeringsrol en de werkgeversrol kunnen bij verschillende bedrijven zijn belegd. Denk daarbij aan het scenario met een uitzendbureau. De relatie BPV-bedrijf - detacheringsbedrijf wordt ook vastgelegd. (BusinessProcess) Beheren BPV- bedrijfsgegevens De school verwerft voldoende passende bpv-plaatsen bij bpv-bedrijven. Het is duidelijk in beeld welke werkprocessen studenten bij betreffende bpv-bedrijven kunnen leren. De school stemt de verwachtingen daarover af en bereidt het bedrijf voor op de te geven begeleiding en rol in beoordeling. Om bpv-bedrijf te worden moet een bedrijf erkend zijn door SBB. Daarnaast is deze organisatie de school behulpzaam bij het verkrijgen van voldoende bpv-plaatsen. (BusinessProcess) Werven BPV- bedrijven en - plaatsen Een leerbedrijf kan een of meerdere BPV-plaatsen aanbieden. Deze BPV-plaatsen kunnen verschillen qua kwalificatiedossier en type (oriënterend/taalstage etc.) Wanneer de stamgegevens van het leerbedrijf nog niet zijn vastgelegd moet dit eerst gebeuren. Het aanbod van de BPV-plaats is geen garantie dat deze ook werkelijk (nog) beschikbaar is. Deze check zal in de regel plaatsvinden nadat de BPV match is gemaakt. (BusinessProcess) Beheren BPV- plaats Het beheren van gegevens van BPV-bedrijven en BPV-plaatsen. Denk aan: * Gegevens over het bedrijf (adres, accreditatie e.d.)) * Gegevens over de BPV-plaatsen (inhoud, nivo, wijze solliciteren e.d.) * Beschikbare plaatsen (ApplicationService) BPV-aanbod beheer Grouping Onderwijs ondersteunen CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:15:39 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:15:39 CET


Originele kleuren