Matchen student en BPV plaats

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > Route 21 > BusinessProcesses > Matchen student en BPV plaats
ArchiMate-element Matchen student en BPV plaats
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-03e10f81-4e6e-66cb-b35d-6c0a123f4f02
ArchiMate-model  : Route 21
Label  : Matchen student en BPV plaats
Documentatie  : Resultaat
  • Een student met een passende plaats waar hij/zij de praktijkervaring kan opdoen en leertaken kan uitvoeren als onderdeel van zijn/haar leerroute.

Vastgelegd in

  • Door alle partijen getekende POK
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Resultaat * Een student met een passende plaats waar hij/zij de praktijkervaring kan opdoen en leertaken kan uitvoeren als onderdeel van zijn/haar leerroute. Vastgelegd in * Door alle partijen getekende POK (BusinessProcess) Matchen student en BPV plaats Grouping Student begeleiden Voor de start van de BPV sluit de student een praktijkovereenkomst met de school en de werkgever. Daarin zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Een belangrijke voorwaarde voor het verwerken van wijzigingen tijdens de BPV is dat de partijen die de eerste praktijkovereenkomst hebben ondertekend, niet veranderen. Dan kan met een extra BPV-blad worden gewerkt als er sprake is van een wijziging. In andere situaties wordt een nieuwe praktijkovereenkomst afgesloten. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen van het BPV-aanmeldformulier. 2. Registreren van de BPV-plaatsing van de student in het studentinformatiesysteem. 3. Opstellen van de BPV-overeenkomst. 4. Verzenden van de BPV-overeenkomst naar de student met het verzoek deze zelf te ondertekenen en door het BPV-bedrijf te laten ondertekenen. Verzoek is dan om de BPV-overeenkomst te retourneren. (BusinessProcess) Opstellen BPV- overeenkomst Definitie: Het resultaat van het proces van het koppelen van een student aan een BPV-plaats in een vastgestelde periode, vastgelegd in een BPV-overeenkomst. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) BPV-match Studenten mogen alleen bpv uitvoeren bij een bedrijf dat een erkenning heeft van SBB. Voor aanvang van elke bpv controleert de school of een bpv-bedrijf erkend is. Wanneer dat niet het geval is, vraagt het bedrijf erkenning aan bij SBB, de school kan uitleggen hoe dit werkt. Mocht het leerbedrijf onverhoopt niet erkend (kunnen) worden dan wordt het proces Matchen opnieuw gestart. (BusinessProcess) Checken erkenning leerbedrijf Matching is het verbinden van een student aan een bpv-plaats. De student en/of de school zoeken naar een geschikt bpv-bedrijf. Wanneer er een geschikte bpv-plaats is gevonden, voert de student vaak een sollicitatiegesprek met het bpv-bedrijf. Op www.stagemarkt.nl worden bpv-plaatsen aangeboden door bpv-bedrijven aan studenten. De school: - Bereidt de student praktijkgericht voor op de bpv. - Ondersteunt de student bij het zoeken naar een bpv-plaats die past bij de leervragen. - Zorgt voor een goede match tussen student en bpv-bedrijf. - Zorgt voor bedrijfsoriëntatie en presentatie‑ en sollicitatievaardigheden. - Zorgt voor de start van de bpv-periode voor heldere voorlichting over verantwoordelijkheden en verplichtingen van bpv-bedrijf en school. (BusinessProcess) Matchen BPV Het is belangrijk dat alle betrokkenen (student, bpv-bedrijf en school) van tevoren op de hoogte zijn van de inhoud van de bpv verbintenis (praktijkovereenkomst). Dan weet iedereen wat er wel of niet van hen wordt verwacht. Om die reden wordt de bpv verbintenis in drievoud door de school verstrekt en getekend door alle partijen. In verband met mogelijke aansprakelijkheid is het verstandig pas te starten met de bpv als de bpv verbintenis is getekend. De school stuurt de overeenkomst ter verificatie naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ondertekenen van de BPV-overeenkomst door de student, BPV-bedrijf en de onderwijsinstelling. 2. Archiveren van de BPV-overeenkomst in de studentadministratie. (BusinessProcess) Ondertekenen BPV- overeenkomst CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:32:55 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:32:55 CET