Uitstroom - Business Object

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > Route 21 > Views > Uitstroom - Business Object
Uitstroom - Business Object
Grouping Uitstroom Resultaat * Officiële beëindiging van de in de (onderwijs) overeenkomst aangegane wederzijdse verplichtingen. Vastgelegd in * Uitgeschreven student met beëindigde wederzijdse verplichtingen. (BusinessProcess) Uitschrijven Beëindigen van de onderwijsovereenkomst waarmee de juridische verhouding tussen student en instelling wordt beeïndigd. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Registreren van de uitschrijving van de student. 2. Opstellen van het Bewijs van uitschrijving. 3. Afsluiten van het studentdossier in het studentinformatiesysteem. 4. Mailen van het Bewijs van uitschrijving naar de student. (BusinessProcess) Beëindigen onderwijs overeenkomst Resultaat * Geïnformeerde en betrokken oud-studenten Vastgelegd in * Actuele alumni gegevens. (BusinessProcess) Alumni beheren BusinessProcess Instroom Alumni BusinessProcess Werven Alumni BusinessProcess Inschrijven Alumni BusinessProcess Registreren kennis en ervaring BusinessProcess Verkrijgen interesses en voorkeuren BusinessProcess Samenwerking met Alumni BusinessProcess Delen van vakkennis en ontwikkelingen BusinessProcess Betrekken Alumni bij verzorgen onderwijs BusinessProcess Organiseren evenementen BusinessProcess Verzorgen student coaching BusinessProcess Verkrijgen en aanbieden van vacatures BusinessProcess Informeren over instelling ontwikkelingen BusinessProcess Uitvragen kwaliteit van onderwijs BusinessProcess Uitstroom Alumni BusinessProcess Uitschrijven alumni Definitie: De uitschrijving bestaande uit onder andere de exitformulieren Een exitformulier is een document waarop de reden en eventueel omstandigheden van het vertrek van een deelnemer wordt vastgelegd. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Uitschrijving Definitie: Een persoon ingeschreven bij een instelling die een onderwijsovereenkomst heeft of wil gaan afsluiten. Dit omvat deelnemende studenten, aspirant studenten en alumni. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Student Definitie: Onderwijsdeelnemer in het MBO of HO. Link: https://www.begrippenxl.nl/duo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Flod.duo.nl%2Fterm%2FStudent (BusinessObject) Student CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 27-01-2021 16:51:22 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:51:22 CET
Legenda


Originele kleuren
Input
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Uitstroom - Business Object
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-2627db41-ae23-3413-00ab-6b05817af5e9
ArchiMate-model  : Route 21
Label  : Uitstroom - Business Object
Elementen  : 
Relaties  :