Verbinding met maatschappij, bedrijfsleven en regio - AppSrv

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > Route 21 > Views > Verbinding met maatschappij, bedrijfsleven en regio - AppSrv
Verbinding met maatschappij, bedrijfsleven en regio - AppSrv
Grouping Verbinding met maatschappij, bedrijfsleven en regio Resultaat * Studenten met optimale kans op werk. * Werkenden met een optimale set aan vaardigheden.  * Bedrijven en instellingen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel. Vastgelegd in * Inzicht in behoefte van personeel en bij/omscholen van personeel bij bedrijven. (BusinessProcess) Onderzoeken behoefte arbeidsmarkt BusinessProcess Analyseren omgeving en arbeidsmarkt Resultaat * Beeld in de buitenwereld van de school * Relatie met bedrijven, instellingen, overheid en andere scholen in de keten. Vastgelegd in * Missiestatement, visiestatement, huisstijl, brochures, foldermateriaal, reclame-uitingen, open dagen, etc. (BusinessProcess) Marketing Resultaat * Samenwerking en kennisdeling met het bedrijfsleven en andere betrokkenen (gemeenten, scholen, SBB, UWV, ed.). * Participatie kan betrekking hebben op: ** Samen ontwikkeling van onderwijs/leertaken ** Samen uitvoering van onderwijs/leertaken ** Bemiddeling naar werk en BPV-plaatsen Vastgelegd in * Plannen met breed draagvlak en gerealiseerde samenwerkingstrajecten. (BusinessProcess) Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijs Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationService) Relatiebeheer Het ondersteunen van evenmenten zoals opendagen, kennisdeling, feestelijkheden, ... inc. het beheer van gegevens (ApplicationService) Evenementenbeheer Het beheren van campagnes gericht op het promoten van zaken als een product, dienst, kennis, mening, organisatie e.d. Notitie Dat kan ook zijn beslag krijgen in het domein Verbinden met maatschappij thuis (marketing) (ApplicationService) Campagnebeheer Ondersteunt het practoraat/lectoraat bij: * Het verzamelen van trends, innovaties en ontwikkelingen in het veld. Daarnaast het verzamelen van ideeën of vraagstukken uit de maatschappij of bedrijfleven. Uit deze set gegevens wordt een behoefte of onderzoeksvraag gedestileerd door de practor. * Het werven van participanten die mee willen denken of doen met het onderzoek of met de practor. * Het delen van gevonden resultaten en gevonden resultaten * Het toepassen van de resultaten in de beroepspraktijk en het onderwijs (breder dan de instelling zelf) * Het kundig, gestructuureerd en centraal de verzamelen en ontsluiten van kennis beheert door de practor. (ApplicationService) Practoraat & lectoraat beheer Ondersteunt het managen van de instellingsimago personalisatie en branding, door middel van huisstijlen, sjablonen, emailhandtekeing, standaard teksten, disclaimers, in de communicatie Alle sjablonen, kleurschema's, logo's, icoontjes, afbeeldingen, marges, e.d. die het imago van de instelling vormgeven in diens communicatie. Voorbeelden: * Email-handtekeningen * Website raamwerk * Huisstijl templates voor word. * Zelf gedefineerde kleuren voor Microsoft Teams. (ApplicationService) Merkmanagement CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:29:47 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:29:47 CET
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verbinding met maatschappij, bedrijfsleven en regio - AppSrv