Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > Route 21 > BusinessProcesses > Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden
ArchiMate-element Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-7442b122-9bda-6598-42dc-7401d46337af
ArchiMate-model  : Route 21
Label  : Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden
Documentatie  : Resultaat
  • Optimaal inzetbare teamleden, zowel op individueel niveau als op team als geheel.

Vastgelegd in

  • Vastgelegde bekwaamheden en expertises die aansluiten 

op de rol en taken van het team.

  • Scholingsplan.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Resultaat * Optimaal inzetbare teamleden, zowel op individueel niveau als op team als geheel. Vastgelegd in * Vastgelegde bekwaamheden en expertises die aansluiten  op de rol en taken van het team. * Scholingsplan. (BusinessProcess) Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden Definitie: Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: FORA Naam: Schoolplan Definitie: Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg (Art. 12, WPO). Link: https://www.wikixl.nl/wiki/fora/index.php/FORA/id-a3918e76-6bb3-4c1a-92f3-b13b222b936c (BusinessObject) Schoolplan Het beheren en aanbieden van opleidingen aan medewerkers (ApplicationService) Corporate LMS- diensten Het beheren van medewerkergegevens onder andere de registratie van bevoegdheden (ApplicationService) Medewerker gegevens beheer Grouping Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:21:18 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:21:18 CET