Uitstroom - AppSrv

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > Route 21 > Views > Uitstroom - AppSrv
Uitstroom - AppSrv
Grouping Uitstroom Resultaat * Officiële beëindiging van de in de (onderwijs) overeenkomst aangegane wederzijdse verplichtingen. Vastgelegd in * Uitgeschreven student met beëindigde wederzijdse verplichtingen. (BusinessProcess) Uitschrijven Beëindigen van de onderwijsovereenkomst waarmee de juridische verhouding tussen student en instelling wordt beeïndigd. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Registreren van de uitschrijving van de student. 2. Opstellen van het Bewijs van uitschrijving. 3. Afsluiten van het studentdossier in het studentinformatiesysteem. 4. Mailen van het Bewijs van uitschrijving naar de student. (BusinessProcess) Beëindigen onderwijs overeenkomst Resultaat * Geïnformeerde en betrokken oud-studenten Vastgelegd in * Actuele alumni gegevens. (BusinessProcess) Alumni beheren BusinessProcess Instroom Alumni BusinessProcess Werven Alumni BusinessProcess Inschrijven Alumni BusinessProcess Registreren kennis en ervaring BusinessProcess Verkrijgen interesses en voorkeuren BusinessProcess Samenwerking met Alumni BusinessProcess Delen van vakkennis en ontwikkelingen BusinessProcess Betrekken Alumni bij verzorgen onderwijs BusinessProcess Organiseren evenementen BusinessProcess Verzorgen student coaching BusinessProcess Verkrijgen en aanbieden van vacatures BusinessProcess Informeren over instelling ontwikkelingen BusinessProcess Uitvragen kwaliteit van onderwijs BusinessProcess Uitstroom Alumni BusinessProcess Uitschrijven alumni Het onderhouden van het contact met oud-studenten (ApplicationService) Alumnidiensten Het ondersteunen van evenmenten zoals opendagen, kennisdeling, feestelijkheden, ... inc. het beheer van gegevens (ApplicationService) Evenementenbeheer Het administreren van uitschrijvingen, zoals het construeren van het bewijs van uitschrijving (ApplicationService) Uitschrijvingenbeheer Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationService) Relatiebeheer CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:25:45 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:25:45 CET
Legenda


Originele kleuren
Input
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Uitstroom - AppSrv
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-d6e7cafe-e907-1a48-97be-d464d0f03f66
ArchiMate-model  : Route 21
Label  : Uitstroom - AppSrv
Elementen  : 
Relaties  :