Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijs

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > Route 21 > BusinessProcesses > Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijs
ArchiMate-element Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijs
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-f41d542c-a2d0-8d76-b446-6df14a2fdddf
ArchiMate-model  : Route 21
Label  : Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijs
Documentatie  : Resultaat
  • Samenwerking en kennisdeling met het bedrijfsleven en andere betrokkenen (gemeenten, scholen, SBB, UWV, ed.).
  • Participatie kan betrekking hebben op:
    • Samen ontwikkeling van onderwijs/leertaken
    • Samen uitvoering van onderwijs/leertaken
    • Bemiddeling naar werk en BPV-plaatsen

Vastgelegd in

  • Plannen met breed draagvlak en gerealiseerde samenwerkingstrajecten.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :