Vertalen onderwijsvisie naar onderwijsaanbod

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > Route 21 > BusinessProcesses > Vertalen onderwijsvisie naar onderwijsaanbod
Contextdiagram
Resultaat * Onderwijs dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften van studenten en bedrijven / organisaties. Vastgelegd in * Uitgewerkt huidig en komend opleidingenaanbod (BusinessProcess) Vertalen onderwijsvisie naar onderwijsaanbo- d BusinessProcess Bepalen start/stop opleiding Definitie: (BusinessObject) Opleidingen- catalogus Definitie: Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. * Leerdoelen Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: RIO Naam: Aangeboden opleiding Definitie: Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. Link: https://www.rio-onderwijs.nl/informatieobjecten-2 Bron: DUO Naam: Aangeboden opleiding Definitie: Een Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaald vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie. Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/AangebodenMboOpleiding (BusinessObject) Aangeboden opleiding Grouping Onderwijs ontwikkelen BusinessProcess Opstellen businesscase opleiding Ten behoeve van de ontwikkeling of bijstelling van het opleidingsaanbod worden per opleiding het kwalificatiedossier en/of de relevantie keuzedelen geanalyseerd om de leerdoelen vast te stellen. De leerdoelen zijn niet alleen gebaseerd op de kwalificatiedossiers, maar ook op de onderwijsvisie en de behoefte van de (regionale) arbeidsmarkt en potentiële studenten. Deze leerdoelen zijn de basis voor het onderwijsplan en het examenplan van een opleiding. (BusinessProcess) Analyseren kwalificatiedossi- er en keuzedelen BusinessProcess Vaststellen opleidingen- aanbod CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:48:54 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:48:54 CET