Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > Route 21 > BusinessProcesses > Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden
ArchiMate-element Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-ff8e9480-ee30-3a6d-6c6e-8e1d41f1d668
ArchiMate-model  : Route 21
Label  : Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden
Documentatie  : Resultaat
  • Team (zowel onderwijs als bedrijfsvoering teams) dat op een cyclische wijze en met alle betrokkenen planmatig aan de slag gaat met haar opdracht en vervolgens klaar is voor het verzorgen van onderwijs, ondersteuning of andere taken waarvoor de betreffende afdeling verantwoordelijk is.

Vastgelegd in

  • Teamplan PDCA-cyclus (bv maand- perioderapportages, triaalgesprekken/verslagen)
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Resultaat * Team (zowel onderwijs als bedrijfsvoering teams) dat op een cyclische wijze en met alle betrokkenen planmatig aan de slag gaat met haar opdracht en vervolgens klaar is voor het verzorgen van onderwijs, ondersteuning of andere taken waarvoor de betreffende afdeling verantwoordelijk is. Vastgelegd in * Teamplan PDCA-cyclus (bv maand- perioderapportages, triaalgesprekken/verslagen) (BusinessProcess) Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden Het presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens presentatie Grouping Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen Definitie: De beschrijving van doelen, capaciteiten en inzet van mensen en middelen om dat behalen. Het teamplan heeft altijd betrekking op een specifiek (onderwijs)team. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Teamplaat Onderwijs (TPO) Naam: Opstellen teamplan Definitie: De huidige beschikbare faciliteiten worden geanalyseerd. Op basis van het beoogde onderwijsaanbod wordt onderzocht of de faciliteiten voldoende aanwezig zijn. Hierbij wordt gelet op: - lokalen en ruimtes - beschikbare ICT middelen - beschikbare beroepsgerichte middelen - onderwijsondersteunende materialen De analyse voedt de jaarplanning. Link: https://tpo-mbo.nl/tpo/index.php?title=Opstellen_teamplan (BusinessObject) Teamplan Het maken van een (jaar)inzetplan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor het komende jaar (ApplicationService) Plan van inzet beheer ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:23:44 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:23:44 CET