Procesdomein Bedrijfsvoering

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken


Grouping Bedrijfsvoering Verzamelbegrip van systemen waarmee (fysieke en/of digitale) betalingen kunnen worden gedaan of ontvangen. Voorbeeld: Pin apparatuur bij printers en in restaurant PayPro Zakelijke bankomgeving van Rabo (ApplicationComponent) Betaalsystemen Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt. Voorbeeld Negometrix System Tendernet (ApplicationComponent) Aanbestedingsb- eheer Beschikbaar stellen juist personeel Resultaat * Goed opgeleide, gemotiveerde, tevreden en gefaciliteerde interne én externe medewerkers met toekomstperspectief dat voldoet aan de huidige en toekomstige inzetvraag van het onderwijs en bedrijfsvoering. Vastgelegd in * Meerjaren-personeelsplan * Functiebouwwerk * Personeels- / salarisbeleid * Scholingsplannen * Verzuimplannen * etc. (BusinessFunction) Human Resource Management Resultaat * Inzet van passende communicatiemiddelen en communicatiewijze (boodschap) gericht op intern en extern, zodat er juiste en consistente informatiestroom is over voor hen relevante onderwerpen. * Goede afstemming en geen verwarring of onwetendheid van interne en externe betrokken partijen. Vastgelegd in * Beleid met betrekking tot welke middelen en applicaties waarvoor op welke manier ingezet worden. * Plannen, beleid, besluiten en ontwikkelingen zijn beschreven en vindbaar via afgestemde communicatiekanalen voor de betreffende doelgroep. * Informatie vastgelegd in de relevante kanalen (BusinessFunction) Communicatie Resultaat * Adviezen over interne vraagstukken met betrekking tot de juridische kant van een onderwerp en in conflict situaties met studenten, medewerkers en derden. Vastgelegd in * Juridische dossiers en contractparagrafen * Adviesnotities * Beleid * etc. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Een systeem voor de productie van en het beheren van kaarten zoals de instellingspas voor studenten en medewerkers Wordt toegepast voor bijv.: fysieke toegangsverlening digitale toegangsverlening identificatie betalingen (printopdrachten) Bijvoorbeeld: OmniCms (ApplicationComponent) Kaartbeheersyst- eem Een systeem dat de personeelsadministratie ondersteunt Zoals beheren van: arbeidscontracten arbeidsvoorwaarden formatiegegevens personeelsontwikkelinggegevens declaraties personeelsdossiers arbogegevens werving en selectie (vacatures/sollicitaties) enz... Bijvoorbeeld: Youforce (ApplicationComponent) Personeelssyste- em Een systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt. Zoals: onderhouden relaties werving campagnebeheer evenementenbeheer Voorbeeld: Microsoft Dynamics CRM (ApplicationComponent) CRM systeem Ondersteunen onderwijs met informatie voorziening Resultaat * Optimale ondersteund onderwijs en bedrijfsvoering met een passende informatievoorziening door inzet van data- en informatiesystemen. Vastgelegd in * Informatieplan * proces-, gegevens-, applicatie- en technische architectuur en beheermatrices * Data Warehouse. (BusinessFunction) Informatie en data Management Een systeem voor het resgistreren en beheren van facilitaire middelen zoals ruimten, lockers, meubilair, inventaris, , vierkante meters, inclusief het magazijnbeheer (ApplicationComponent) Faciliteitenbehe- er systeem Resultaat * Goede kwalitatieve contracten (incl. ondersteuning bij aanbesteding) met derden (exclusief verbintenissen met BPV partijen of studenten), kosten efficiënte aanschaf- en beheerkosten van gebouwen en middelen. Vastgelegd in * Beschrijving van aankoop en inkoopprocedure en voorschriften, contracttemplates voor contractpartijen en leveranciers en contracten met derden (BusinessFunction) Inkoop en contract Management Beheren financiële positie Resultaat * Optimale inzet van financiële middelen van nu en de toekomst voor onderwijs en bedrijfsvoering, inclusief overzicht mogelijke risico’s. Vastgelegd in * Financieel meerjarenplan * Begrotingen * Boekhouding * Financiële overzichten * etc. (BusinessFunction) Financieel Management Verzamelbegrip van systemen voor het beheer van gebouwbeveiligingsvoorzieningen (ook wel het RBS - Risico Beheer Systeem genoemd). Denk aan: gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering) parkeerruimte teller lift controle inbraakdetectiesystemen brandmelders deurmagneetcontacten intercominstallatie sprinklerinstallatie alarminstallatie centrale meldkamer systeem portofoon systeem EHBO registratie (ApplicationComponent) Gebouwbeveilig- ingsystemen Zorgen voor alle benodigde middelen Resultaat * Optimale, inzetbare set van middelen (locatie, meubilair, voorzieningen, ICT, catering etc.) voor het uitvoeren van het onderwijs en bedrijfsvoering van nu en de toekomst inclusief het onderhoud daarvan. Vastgelegd in * Facilityplan * Gebouwenbeheerplanning * Onderwijsruimte overzicht en onderhoudsplanning * Middelenoverzicht en onderhoudsplanning inclusief ICT middelen * etc. (BusinessFunction) Facility en ICT Management Een systeem dat de financiële administratie ondersteunt. Zoals: Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Grootboekbeheer Activabeheer Bijvoorbeeld: Exact (ApplicationComponent) Financieel systeem Een systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Proquro (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Een systeem voor het plannen van benodigde middelen voor een opleiding; zoals middelen en ruimten. Dit omvat zowel de tactische meerjaarplanning als de meer operationele jaarplanning met daarin het plan-van-inzet (de taaktoedeling in uren) van elke individuele docent (ApplicationComponent) Middelen planning Een systeem dat de logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van onderwijs aan medewerkers ondersteunt. Zoals: Het beheren en aanbieden van cursussen (catalogus) Ondersteunen inschrijving Registratie van behaalde resultaten (ApplicationComponent) Corporate LMS Verzamelbegrip van systemen voor het beheren en onderhouden van gebouwen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties). (ApplicationComponent) Gebouwbeheer systemen GBS CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:10:54 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:10:54 CET


Originele kleuren

Procesdomein Bedrijfsvoering omvat de volgende onderdelen:

Processen

Applicatieservices


Business Objecten