Procesdomein Tactisch inrichten het team organiseren en ontwikkelen

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken


Grouping Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen Systeem ter ondersteuning van het maken van een (jaar)plan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor het komende jaar (ApplicationComponent) Plan van inzet systeem Resultaat * Team (zowel onderwijs als bedrijfsvoering teams) dat op een cyclische wijze en met alle betrokkenen planmatig aan de slag gaat met haar opdracht en vervolgens klaar is voor het verzorgen van onderwijs, ondersteuning of andere taken waarvoor de betreffende afdeling verantwoordelijk is. Vastgelegd in * Teamplan PDCA-cyclus (bv maand- perioderapportages, triaalgesprekken/verslagen) (BusinessProcess) Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden Resultaat * Optimaal inzetbare teamleden, zowel op individueel niveau als op team als geheel. Vastgelegd in * Vastgelegde bekwaamheden en expertises die aansluiten  op de rol en taken van het team. * Scholingsplan. (BusinessProcess) Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden Resultaat * Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen. Vastgelegd in * Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc. (BusinessProcess) Prognosticeren mensen- en middelen- behoefte CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:24:18 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:24:18 CET


Originele kleuren

Procesdomein Tactisch inrichten het team organiseren en ontwikkelen omvat de volgende onderdelen:

Processen

HoofdprocesProces
Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden
Prognosticeren mensen- en middelen-behoefteAnalyseren middelen
Analyseren werkverdeling
Maken meerjarenplanning
Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden

Applicatieservices

ApplicatieserviceDefinitieOndersteunt
Corporate LMS-dienstenHet beheren en aanbieden van opleidingen aan medewerkersOpleiden en ontwikkelen personeel
Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden
Voorbereiden en afstemmen (door) ontwikkeling
Gegevens presentatieHet presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten.

Denk aan:

  • Data science
  • Business Intelligence
Maken meerjarenplanning
Monitoren effectiviteit onderwijs-activiteiten
Rapporteren en evalueren
Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden
Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren
Medewerker gegevens beheerHet beheren van medewerkergegevens onder andere de registratie van bevoegdhedenBeheren en organiseren personeel
Ontwikkelen en opleiden personeel
Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden
Wijzigen functie, salaris, arbeidscontract
MeerjaarplanningOndersteunt het maken van tactische plannen over meerdere (>2) jaren.Maken meerjarenplanning
MiddelenallocatieHet matchen van benodigde middelen versus de beschikbare middelen.

Zoals:

  • apparatuur
  • personeel
  • leercontent
  • ruimte
Analyseren middelen
Bepalen benodigde middelen
Inzetten middelen
Maken meerjarenplanning
PersoneelinzettingOndersteunt het bepalen van de formatie en het plannen van inzet van personeelAnalyseren werkverdeling
Inzetten middelen
Opstellen formatieplanning en -begroting
Plan van inzet beheerHet maken van een (jaar)inzetplan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor het komende jaarAnalyseren werkverdeling
Bepalen benodigde mensen
Matchen onderwijsvraag op beschikbare mensen
Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden
Grouping Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen Resultaat * Team (zowel onderwijs als bedrijfsvoering teams) dat op een cyclische wijze en met alle betrokkenen planmatig aan de slag gaat met haar opdracht en vervolgens klaar is voor het verzorgen van onderwijs, ondersteuning of andere taken waarvoor de betreffende afdeling verantwoordelijk is. Vastgelegd in * Teamplan PDCA-cyclus (bv maand- perioderapportages, triaalgesprekken/verslagen) (BusinessProcess) Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden Resultaat * Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen. Vastgelegd in * Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc. (BusinessProcess) Prognosticeren mensen- en middelen-behoefte De huidige beschikbare faciliteiten worden geanalyseerd. Op basis van het beoogde onderwijsaanbod wordt onderzocht of de faciliteiten voldoende aanwezig zijn. Hierbij wordt gelet op: - Lokalen en ruimtes - Beschikbare ICT middelen - Beschikbare beroepsgerichte middelen - Onderwijsondersteunende materialen De analyse voedt de jaarplanning. (BusinessProcess) Analyseren middelen Het analyseren van de inzet van de medewerkers ten opzichte van de verwachte onderwijsvraag. Dit geschiedt op basis van een schatting van onderwijs en studenten. Dit kan leiden tot: - Wijzigingen in het personeelsbestand - Wijzigingen in het onderwijsaanbod - Wijzigingen in de clustering van leertaken - Wijzigingen in de jaarplanning Deze analyse voedt en kent een wisselwerking met de jaarplanning en het opstellen van de werkverdeling. (BusinessProcess) Analyseren werkverdeling Het ontwikkelen en onderhouden van de meerjarenplanning. Het matchen van het onderwijsaanbod, de medewerkers en de faciliteiten, grofmazig uiteengezet over meerdere jaren. De meerjarenplanning wordt gevoed door de onderstaande gegevens - Schatting van het onderwijs en studenten - Curricula/Onderwijsplannen - Faciliteitengegevens - Medewerkersgegevens De meerjarenplanning richt zich op het capaciteitsvraagstuk over het gehele curriculum van de studenten. Zo ontstaat er inzicht in huidige of toekomstige faciliteitsbehoeftes en expertisebehoeftes op basis van de onderwijsvraag. Op deze wijze biedt de meerjarenplanning handvatten voor het tijdig bijsturen van de instelling inzake het onderwijsaanbod, het faciliteitenaanbod en het personeelsbestand. (BusinessProcess) Maken meerjarenplanning Resultaat * Optimaal inzetbare teamleden, zowel op individueel niveau als op team als geheel. Vastgelegd in * Vastgelegde bekwaamheden en expertises die aansluiten  op de rol en taken van het team. * Scholingsplan. (BusinessProcess) Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden Het matchen van benodigde middelen versus de beschikbare middelen. Zoals: * apparatuur * personeel * leercontent * ruimte (ApplicationService) Middelenallocatie Het beheren en aanbieden van opleidingen aan medewerkers (ApplicationService) Corporate LMS-diensten Het beheren van medewerkergegevens onder andere de registratie van bevoegdheden (ApplicationService) Medewerker gegevens beheer Het presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens presentatie Het maken van een (jaar)inzetplan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor het komende jaar (ApplicationService) Plan van inzet beheer Ondersteunt het maken van tactische plannen over meerdere (>2) jaren. (ApplicationService) Meerjaarplanning Ondersteunt het bepalen van de formatie en het plannen van inzet van personeel (ApplicationService) Personeelinzetting CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:24:19 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:24:19 CET


Originele kleuren
Output
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   


Business Objecten

Business ObjectDefinitieBenaderd door
MeerjarenplanningDefinitie:

De matching van het onderwijsaanbod, de medewerkers en de faciliteiten, grofmazig uiteengezet over meerdere jaren.

Relatie/overlap met andere bronnen:
Maken meerjarenplanning
SchoolplanDefinitie:

Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: FORA Naam: Schoolplan Definitie: Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg (Art. 12, WPO).

Link: https://www.wikixl.nl/wiki/fora/index.php/FORA/id-a3918e76-6bb3-4c1a-92f3-b13b222b936c
Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden
TeamplanDefinitie:

De beschrijving van doelen, capaciteiten en inzet van mensen en middelen om dat behalen. Het teamplan heeft altijd betrekking op een specifiek (onderwijs)team.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Teamplaat Onderwijs (TPO) Naam: Opstellen teamplan Definitie: De huidige beschikbare faciliteiten worden geanalyseerd. Op basis van het beoogde onderwijsaanbod wordt onderzocht of de faciliteiten voldoende aanwezig zijn.

Hierbij wordt gelet op: - lokalen en ruimtes - beschikbare ICT middelen - beschikbare beroepsgerichte middelen - onderwijsondersteunende materialen

De analyse voedt de jaarplanning.

Link: https://tpo-mbo.nl/tpo/index.php?title=Opstellen_teamplan
Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden
Grouping Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen Resultaat * Team (zowel onderwijs als bedrijfsvoering teams) dat op een cyclische wijze en met alle betrokkenen planmatig aan de slag gaat met haar opdracht en vervolgens klaar is voor het verzorgen van onderwijs, ondersteuning of andere taken waarvoor de betreffende afdeling verantwoordelijk is. Vastgelegd in * Teamplan PDCA-cyclus (bv maand- perioderapportages, triaalgesprekken/verslagen) (BusinessProcess) Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden Resultaat * Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen. Vastgelegd in * Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc. (BusinessProcess) Prognosticeren mensen- en middelen-behoefte De huidige beschikbare faciliteiten worden geanalyseerd. Op basis van het beoogde onderwijsaanbod wordt onderzocht of de faciliteiten voldoende aanwezig zijn. Hierbij wordt gelet op: - Lokalen en ruimtes - Beschikbare ICT middelen - Beschikbare beroepsgerichte middelen - Onderwijsondersteunende materialen De analyse voedt de jaarplanning. (BusinessProcess) Analyseren middelen Het analyseren van de inzet van de medewerkers ten opzichte van de verwachte onderwijsvraag. Dit geschiedt op basis van een schatting van onderwijs en studenten. Dit kan leiden tot: - Wijzigingen in het personeelsbestand - Wijzigingen in het onderwijsaanbod - Wijzigingen in de clustering van leertaken - Wijzigingen in de jaarplanning Deze analyse voedt en kent een wisselwerking met de jaarplanning en het opstellen van de werkverdeling. (BusinessProcess) Analyseren werkverdeling Het ontwikkelen en onderhouden van de meerjarenplanning. Het matchen van het onderwijsaanbod, de medewerkers en de faciliteiten, grofmazig uiteengezet over meerdere jaren. De meerjarenplanning wordt gevoed door de onderstaande gegevens - Schatting van het onderwijs en studenten - Curricula/Onderwijsplannen - Faciliteitengegevens - Medewerkersgegevens De meerjarenplanning richt zich op het capaciteitsvraagstuk over het gehele curriculum van de studenten. Zo ontstaat er inzicht in huidige of toekomstige faciliteitsbehoeftes en expertisebehoeftes op basis van de onderwijsvraag. Op deze wijze biedt de meerjarenplanning handvatten voor het tijdig bijsturen van de instelling inzake het onderwijsaanbod, het faciliteitenaanbod en het personeelsbestand. (BusinessProcess) Maken meerjarenplanning Resultaat * Optimaal inzetbare teamleden, zowel op individueel niveau als op team als geheel. Vastgelegd in * Vastgelegde bekwaamheden en expertises die aansluiten  op de rol en taken van het team. * Scholingsplan. (BusinessProcess) Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden Definitie: De beschrijving van doelen, capaciteiten en inzet van mensen en middelen om dat behalen. Het teamplan heeft altijd betrekking op een specifiek (onderwijs)team. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Teamplaat Onderwijs (TPO) Naam: Opstellen teamplan Definitie: De huidige beschikbare faciliteiten worden geanalyseerd. Op basis van het beoogde onderwijsaanbod wordt onderzocht of de faciliteiten voldoende aanwezig zijn. Hierbij wordt gelet op: - lokalen en ruimtes - beschikbare ICT middelen - beschikbare beroepsgerichte middelen - onderwijsondersteunende materialen De analyse voedt de jaarplanning. Link: https://tpo-mbo.nl/tpo/index.php?title=Opstellen_teamplan (BusinessObject) Teamplan Definitie: De matching van het onderwijsaanbod, de medewerkers en de faciliteiten, grofmazig uiteengezet over meerdere jaren. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Meerjarenplanning Definitie: Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: FORA Naam: Schoolplan Definitie: Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg (Art. 12, WPO). Link: https://www.wikixl.nl/wiki/fora/index.php/FORA/id-a3918e76-6bb3-4c1a-92f3-b13b222b936c (BusinessObject) Schoolplan CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 27-01-2021 16:48:23 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:48:23 CET


Originele kleuren
Output
   
   
ArchiMate basiskleuren