Ondersteunen

Uit Route 21
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-element Ondersteunen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-b6612595-71b0-dd76-4f5a-a469aead721c
ArchiMate-model  : Route 21
Label  : Ondersteunen
Documentatie  : Resultaat
  • Een student die hulp heeft gekregen in zijn/haar studievoortgang en bij eventuele stagnatie is doorverwezen naar een 2e of 3e lijnshulp.
  • Een student heeft hulp gekregen in bemiddeling naar werk en/of het vinden van een plek in de maatschappij.

Vastgelegd in

  • Student- /Zorgdossier
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Resultaat * Een student die hulp heeft gekregen in zijn/haar studievoortgang en bij eventuele stagnatie is doorverwezen naar een 2e of 3e lijnshulp. * Een student heeft hulp gekregen in bemiddeling naar werk en/of het vinden van een plek in de maatschappij. Vastgelegd in * Student- /Zorgdossier (BusinessProcess) Ondersteunen Grouping Student begeleiden Ondersteunen student omvat in aanvulling op de reguliere begeleiding het signaleren van problemen, interveniëren en zorg verlenen. Probeem signaleren Als de student definitief geplaatst is en er geen of beperkte additionele begeleiding nodig blijkt te zijn, ligt het verlenen van eventuele ondersteuning alleen bij de studieloopbaanbegeleider. Als de studieloopbaanbegeleider echter een probleem signaleert dan wordt de trajectbegeleider erbij betrokken. Vanaf dit moment verlenen zowel de studieloopbaanbegeleider als de trajectbegeleider de benodigde ondersteuning aan de student. Interveniëren De trajectbegeleider verleent de ondersteuning op het moment dat er intensievere additionele begeleiding nodig blijkt te zijn. De studieloopbaanbegeleider blijft betrokken bij het begeleidingsproces van de student. Zorg verlenen De zorgverlening kan bestaan uit interne begeleiding en/of externe begeleiding. De trajectbegeleider en de aangewezen begeleider of instantie verlenen de ondersteuning. De studieloopbaanbegeleider blijft betrokken bij het begeleidingsproces van de student. (BusinessProcess) Ondersteunen student CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 27-01-2021 16:49:29 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 27-01-2021 16:49:29 CET